Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky www.zrnco.sk pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom elektronického, internetového obchodu. 1. Základné ustanovenia 1.1 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, zákazníkom, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. […]